1. Про загальну середню освіту. Верховна Рада України (Закон від 13.05.1999 р № 651-ХIV): https://pedpresa.com.ua/documents/view/2

  2. Концепція літературної освіти в 11-річній загальноосвітній школі (наказ МОН № 58 від 26.01.2011р.) // Директор школи (Шкільний світ). – 2011. – № 27/28. – С. 58-63; https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/13508/

  3. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Освітня галузь «Мови і літератури» (Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392) // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – 2012. – № 4-5. – С. 3-56; https:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-п.