На сучасному етапі розвитку суспільства громадянське виховання особистості базується на морально-етичних принципах, тобто головним критерієм виховання є морально-етичні поняття: категорії совісті, щастя, любові, добра, справедливості. Учня потрібно навчати критично мислити, обирати життєві цінності, керуватися моральними нормами, ефективно співпрацювати з іншими людьми, виявляти милосердя, толерантність.

Саме уроки літератури вирізняються з-поміж інших шкільних занять тим, що допомагають читачам пізнати світ, знайти своє місце в ньому. Безперечно, література виконує головну роль у формуванні характеру, етичних смаків, світогляду школяра.