Біографії письменників є взірцем для учнів. Вивчення життєпису письменника має пізнавальне і виховне значення. Адже біографія вивчається не сама по собі, а поєднується із творчістю письменника. Виховання учнів засобами художнього слова – процес цілісний, у якому взаємодіють вплив образів твору й особистість його автора.